CiP Internationaal

CiP Internationaal

Children in Permaculture Internationaal Project

Drie jaar geleden is het internationale Children in Permaculture project van start gegaan; een driejarig project, gefinancierd door EU/Erasmus project. Deelnemende landen; Engeland, Schotland; Tsjechië, Italië, Roemenië, Slovenië.

Kort gezegd; het doel is het stimuleren en bijelkaar brengen van de kennis over kinderen en permacultuur en het realiseren van een curriculum voor kinderen op het gebied van permacultuur, vergelijkbaar met een Permacultuur Design Cursus (PDC) zoals die bestaat voor volwassenen. Het curriculum is beschreven in het handboek ‘Earth care, people care and fair share in education. The Children in Permaculture Manual’ dat in mei 2018 gepresenteerd is op de Children in Permaculture conferentie; als het ware de slotconferentie van het project.

Vanaf 2020 zal de internationale samenwerking op een andere manier vorm gegeven worden. Hoe precies is nog niet bekend maar Nederland, Vlaanderen en dit netwerk zullen daar dan deel van uitmaken.

Achtergrond

We are a group of people who have seen for years that there is a great need to include children in permaculture and bring the basics of permaculture to people’s lives from an early age. We wish to find and offer old and new ways to engage children in permaculture ethics and principles. We want to work with the nature of the child, which means using a child-centred pedagogy.’ (van; www.childreninpermaculture.com)

Children in Permaculture Manual

In het eerder genoemde handboek ‘Earth care, people care and fair share in education. The Children in Permaculture Manual’ zijn voor de onderdelen  ‘Introduction permaculture, living nature, design, growing food, built environment and resource use, social permaculture’ onderverdeeld in 15 subthema’s. Vervolgens is per subthema per leeftijdscategorie (de 3-6 en 7-12 jaar ) een groot aantal ideeën benoemd voor activiteiten rondom dat onderwerp, evenals enkele uitgewerkte activiteiten plannen. Naast het handboek zijn er ook een achttal case studies beschikbaar plus een database met veel bronnen gerelateerd aan het onderwerp.

Meer info: http://childreninpermaculture.com/resources/

Het handboek is digitaal in te zien via of te verkrijgen via de British Permaculture Association.

Er wordt ook gewerkt aan een Nederlands/Vlaamse vertaling op dit moment!